Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

WORD facebook


Zarezerwuj termin egzaminu on-line


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d  widoczny B d  bezpieczny

Aktualności Aktualności

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, umożliwiające zmniejszenie ilości punktów karnych

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017.1260).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. 2012.488).

Wymagane dokumenty:
• prawo jazdy i dowód osobisty do wglądu,
• karta zgłoszenia na szkolenie - pobierz >>>
• potwierdzenie dokonania opłaty na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim (opłata musi być zaksięgowana na koncie bankowym WORD przed rozpoczęciem szkolenia)

Bank i nr konta:
PKO BP S.A. O/Piotrków Tryb.
71 1020 3916 0000 0402 0108 0118


lub wpłata w siedzibie WORD w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 17

Warunki uczestnictwa:
• w szkoleniu może uczestniczyć kierowca, który przed rozpoczęciem szkolenia nie otrzymał więcej niż 24 punkty i nie mniej niż 6 punktów (przekroczenie 24 punktów oznacza skierowanie na powtórny egzamin),
• ze szkolenia nie może skorzystać kierowca w okresie 1-go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy,
• odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6,
• w szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy,
• uczestnictwo w zajęciach należy udokumentować podpisem na liście obecności,
• koszt szkolenia – 350 zł,
• zapisy na kurs prowadzimy telefonicznie (tel. 44 646-68-73 lub 44 646-72-04),
• minimalna liczba uczestników - 5,
• na 3 dni przed planowanym terminem WORD potwierdzi telefonicznie datę szkolenia,
• WORD zastrzega sobie zmianę terminu szkolenia.

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać w WORD Piotrków Trybunalski w godz. 7:30 – 15:30:
• telefonicznie pod numerami: 44 646-68-73, 44 646-72-04
lub
• osobiście: w siedzibie WORD w Piotrkowie Trybunalskim ul. Gliniana 17


Copyright (c) 2009-2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim