Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarezerwuj termin egzaminu on-line Biuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d  widoczny B d  bezpieczny

Szkolenie dla kierowców naruszaj

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - zmniejszające ilość punktów karnych

6 godzin szkolenia to 6 punktów mniej!

Szkolenie adresowane jest do osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Celem szkolenia jest uświadomienie kierowcom skutków niebezpiecznych, niezgodnych z przepisami zachowań na drodze. Szkolenie to 6-godzinny wykład na temat:

  • przyczyn wypadków drogowych,

  • prawnych i społecznych skutków wypadków drogowych,

  • psychologicznych aspektów zachowań kierowcy.

Zaświadczenie wydane po ukończeniu szkolenia jest dokumentem będącym podstawą do redukcji 6 punktów karnych z ewidencji kierowcy.

W szkoleniu może uczestniczyć kierowca:

  • który posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok,

  • któremu naliczono nie więcej niż 24 punkty karne.

* W szkoleniu nie można uczestniczyć częściej niż raz na pół roku.

* Koszt szkolenia – 350 zł. Płatne w siedzibie WORD przy ul. Glinianej 17.

* Szkolenie odbywa się co dwa tygodnie w piątki od godz. 14:30 w sali wykładowej piotrkowskiego WORD.


Karta zgłoszenia na szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (punkty karne)


Copyright (c) 2009-2017 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim