Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi Oddział Terenowy w Piotrkowie Trybunalskim

WORD facebook


Zarezerwuj termin egzaminu on-line


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


Film - B d  widoczny B d  bezpieczny

Aktualne terminy szkoleń i kursów

Aktualne terminy szkoleń i kursów

Rodzaj szkolenia, kursu Termin
szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - zmniejszające ilość punktów karnych 27.09.2019*
kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii 07-08.10.2019
szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym trwa nabór
kurs dla kandydatów na egzaminatorów spr. kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami trwa nabór
kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy trwa nabór
warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów spr. kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami trwa nabór
kurs kwalifikacyjny dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna trwa nabór
kurs kwalifikacyjny dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna przyspieszona trwa nabór
kurs kwalifikacyjny dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja uzupełniająca trwa nabór
kurs kwalifikacyjny dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona trwa nabór
kurs kwalifikacyjny dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - szkolenie okresowe trwa nabór

* WORD zastrzega sobie zmianę terminu szkolenia, więcej informacji >>>

Copyright (c) 2009-2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi Oddział Terenowy w Piotrkowie Trybunalskim