Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

WORD facebook


Zarezerwuj termin egzaminu on-line


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d  widoczny B d  bezpieczny

Aktualne terminy szkoleń i kursów

Aktualne terminy szkoleń i kursów

Rodzaj szkolenia, kursu Termin
szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - zmniejszające ilość punktów karnych 16.11.2018, g. 14:30
kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii 10-11.12.2018
szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym trwa nabór
kurs dla kandydatów na egzaminatorów spr. kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami trwa nabór
kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy trwa nabór
warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów spr. kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami trwa nabór
kurs kwalifikacyjny dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna trwa nabór
kurs kwalifikacyjny dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna przyspieszona trwa nabór
kurs kwalifikacyjny dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja uzupełniająca trwa nabór
kurs kwalifikacyjny dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona trwa nabór
kurs kwalifikacyjny dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - szkolenie okresowe trwa nabór
Copyright (c) 2009-2018 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim