Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

WORD facebook


Zarezerwuj termin egzaminu on-line


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d  widoczny B d  bezpieczny

Kurs pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Organizator szkolenia:

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

2. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi

Cel szkolenia:

  1. Praktyczne nabycie umiejętności niesienia pierwszej pomocy poprzez ćwiczenia na fantomach m.in.: bezprzyrządowa resuscytacja dorosłych i dzieci, pozycja bezpieczna, postępowanie w przypadku poszkodowanego przytomnego i nieprzytomnego.

  2. umiejętność zabezpieczania miejsca zdarzenia po zaistnieniu wypadku, bądź kolizji na drodze.

  3. Umiejętność trafnej oceny stanu i zabezpieczenia poszkodowanego.

  4. Przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w najczęściej występujących obrażeniach takich jak: NZK, bezdech, krwotoki, oparzenia, złamania, skręcenia.

  5. Nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w czynnościach ratowniczych, m.in. AED

Miejsce i czas szkolenia:

WORD w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gliniana 17.

• Termin do uzgodnienia po zamknięciu grupy uczestników – 15-20 osób
• Zajęcia trwają 5 godzin

Cena

• Grupa 11-15 osób – 100zł (1 osoba)
• Grupa 16-20 osób – 80zł (1 osoba)

Zapisy przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w WORD.

Copyright (c) 2009-2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim