Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarezerwuj termin egzaminu on-line 


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d widoczny B d bezpieczny

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Program szkolenia obejmuje 8 godzin - (1 dzień zajęć).

Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

 • policjant;

 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;

 • funkcjonariusz Straży Granicznej;

 • inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;

 • umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;

 • strażnik gminny (miejski);

 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;

 • osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;

 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;

 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;

 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;

 • strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

 • członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

 • osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;

 • strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

 • funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów i urządzeń;

 • umundurowany i odpowiednio oznakowany pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;

 • osoba wykonująca pilotaż pojazdów nienormatywnych - podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów;

 • członek zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

 1. Terminy szkoleń dostosowujemy do potrzeb klientów, rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby kandydatów – skompletowania grupy (minimalna grupa - 10 osób).

 2. Szkolenie odbywa się w sali wykładowej piotrkowskiego WORD przy ul. Glinianej 17.

 3. Cena kursu uzależniona jest od ilości osób zgłaszanych przez jednego pracodawcę. Dla grup powyżej 50 osób (zgłaszanych przez jednego pracodawcę istnieje możliwość negocjacji ceny).


Karta zgłoszenia na szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Copyright (c) 2009-2018 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim