Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

WORD facebook


Zarezerwuj termin egzaminu on-line


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d  widoczny B d  bezpieczny

Kursy kwalifikacyjne dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Podstawowe informacje na temat szkoleń dotyczących kierowców wykonujących bądź zamierzających wykonywać przewozy drogowe.

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy: kat. C bądź C1 przed 10 września 2009r. oraz kat. D bądź D1 przed 10 września 2008r. podlegają tylko szkoleniom okresowym.

Kierowcy, którzy uzyskali w/w kat. prawa jazdy po tych datach podlegają jednej z kwalifikacji wstępnych.

Charakterystyka kursu

Wymagania dotyczące kandydatów 
na szkolenie

Opłata

Kwalifikacja wstępna

Kurs kwalifikacyjny obejmuje 280 godzin, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych

W zakresie kat. C - wiek poniżej 21 lat

 

W zakresie kat. D - wiek poniżej 23 lat

7800zł *

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kurs kwalifikacyjny obejmuje 140 godzin, w tym 130 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych

W zakresie kat. C - wiek powyżej 21 lat

 

W zakresie kat. D - wiek powyżej 23 lat

4100zł *

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kurs kwalifikacyjny obejmuje 70 godzin, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych

W zakresie kat. C - wiek poniżej 21 lat, odbyta kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D

 

W zakresie kat. D - wiek poniżej 23 lat,

odbyta kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C

2250zł **

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kurs kwalifikacyjny obejmuje 35 godzin, w tym 32.5 godzin zajęć teoretycznych i 2.5 godzin zajęć praktycznych

W zakresie kat. C - wiek powyżej 21 lat, odbyta kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D

 

W zakresie kat. D - wiek powyżej 23 lat,

odbyta kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C

1200zł **

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego, w liczbie godzin 35 lub w formie cyklu zajęć, obejmuje 35 godzin zajęć realizowanych w ciągu 5 lat

W zależności od daty uzyskania prawa jazdy danej kategorii pierwsze szkolenie okresowe należy odbyć do dnia:

 

10.09.2009r. - jeżeli uzyskano prawo jazdy kat. D do dnia 31.12.1980r.

 

10.09.2010 r. - jeżeli uzyskano prawo jazdy kat. C do dnia 31.12.1980 r. oraz D od dnia 01.01.1981r. do dnia 31.12.1990r.

 

10.09.2011r. - jeżeli uzyskano prawo jazdy kat. C od dnia 01.01.1981r. do dnia 31.12.1995r. oraz D od dnia 01.01.1991r. do dnia 31.12.2000r.

 

10.09.2012r. - jeżeli uzyskano prawo jazdy kat. C od dnia 01.01.1996r. do dnia 31.12.2000r. oraz D od dnia 01.01.2001r. do dnia 31.12.2005 r.

 

10.09.2013 r. - jeżeli uzyskano prawo jazdy kat. C od dnia 01.01.2001r. do dnia 31.12.2005r. oraz D od dnia 01.01.2006r. do dnia 10.09.2008r.

 

10.09.2014r. - jeżeli uzyskano prawo jazdy kat. C od dnia 01.01.2006r. do dnia 10.09.2009r.

700zł **

Opłaty za kursy kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji uzupełniającej i kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej zawierają w sobie opłatę za egzamin końcowy.

* - opłata za 1 osobę - dopuszcza się upusty negocjacyjne dla zorganizowanych grup liczących minimum 15 osób do 7% upustu.

** - opłata za 1 osobę - dopuszcza się upusty negocjacyjne dla zorganizowanych grup liczących minimum 10 osób do 7% upustu.


Karta zgłoszenia udziału w szkoleniu kierowców wykonujących przewóz drogowy

Copyright (c) 2009-2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim