Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarezerwuj termin egzaminu on-line 


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d  widoczny B d  bezpieczny

Aktualności Aktualności Bez tytułu 1 Bez tytułu 1

Aktualności

!!! UWAGA !!!

Informacja dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, instruktorów i kandydatów na kierowców dotycząca egzaminu na prawo jazdy kat.B

Informujemy,że planowaną datą wdrożenia do egzaminów państwowych kat. B w WORD w Piotrkowie Trybunalskim drugiej partii samochodów Citroen C3 jest 12 luty 2018 r. (poniedziałek). Jednocześnie dzień 9 luty 2018 r. (piątek) będzie ostatnim dniem przeprowadzania egzaminów państwowych kat. B na samochodach Toyota Yaris.Tak więc, w przypadku ustalania terminu egzaminu praktycznego od 12 lutego 2018 r. w naszym WORD nie będzie już możliwości wyboru pojazdu egzaminacyjnego kat. B. O powyższych planach informacja została przekazana na zebraniu otwartym z Ośrodkami Szkolenia Kierowców i instruktorami nauki jazdy w dniu 29 listopada 2017 r.

Informacja na temat planu zapisu na egzamin w czasie procesu wymiany pojazdów egzaminacyjnych kat. B w WORD w Piotrkowie Trybunalskim
1. Egzaminy kat. B na pojeździe Citroen C3 planujemy rozpocząć 20 listopada 2017r. Zapisy są już otwarte.
2. W pierwszym okresie planujemy umożliwić wybór marki pojazdu.
3. Ramowy planowany harmonogram dobowy egzaminów przedstawia tabela >>>
4. W okresie możliwości wyboru marki pojazdu egzaminacyjnego mogą wystąpić pewne ograniczenia:
a) w przypadku nierównomiernej realizacji planu dobowego egzaminów, w grupach przypisanych do marki pojazdu może występować przesunięcie godzinowe realizowanych grup egzaminacyjnych,
b) ramowy plan harmonogramu dobowego egzaminów może być korygowany,
c) w przypadku dużej rozbieżności w terminach zapisów na poszczególne marki pojazdu a w szczególności zagrożenia 30 dniowego terminu zapisu na egzamin, możliwość wyboru pojazdu egzaminacyjnego może zostać zawieszona lub odwołana,
d) dla zapisów internetowych na egzamin nie gwarantujemy możliwości wyboru pojazdu egzaminacyjnego.
Zapraszamy do zapoznania się z planszą pojazdu Citroen C3 - pobierz >>>

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - zmniejszające ilość punktów karnych - najbliższy termin 15.12.2017

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim organizuje szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - zmniejszające ilość punktów karnych.Planowany najbliższy termin szkolenia 15.12.2017 roku. Koszt szkolenia wynosi 350,00 zł. Wpłaty należy dokonać w dniu szkolenia w dziale księgowości WORD. więcej informacji >>>

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – najbliższy termin 18-19.12.2017 roku

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
Planowany najbliższy termin kursu reedukacyjnego 18-19.12.2017 roku. Z uwagi na wymaganą minimalną liczbę uczestników (min. 8) termin ten może ulec zmianie.
Koszt kursu wynosi 400,00 zł. Wpłaty należy dokonać w dniu kursu w dziale księgowości WORD. Kolejne daty kursów będą ustalane w miarę napływu zgłoszeń.

więcej informacji >>>

06-12-2017
Mikołaj i rózga
Już o godzinie 7 rano w okolicach placówek szkolnych na terenie powiatów piotrkowskiego, radomszczańskiego i opoczyńskiego pojawili się pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Piotrkowa Trybunalskiego. Wspólnie z policjantami Wydziałów Ruchu Drogowego, strażakami oraz personelem szkół prowadzili oni akcję „Mikołaj na drodze”. Uczniowie przyjeżdżający w godzinach rannych na zajęcia obdarowywani byli przez szczodrego świętego słodyczami i różnorakimi elementami odblaskowymi.
W godzinach późniejszych na terenie działania piotrkowskiego WORD zainaugurowano akcję „Bezpieczna środa”. Jest ona prowadzona wspólnie z funkcjonariuszami Policji. Polega na kontroli prędkości pojazdów w okolicach szkół, bezpieczeństwa przewozu dzieci w pojazdach samochodowych oraz stanu trzeźwości kierujących. Ci kierowcy, którzy przestrzegają przepisów ruchu drogowego mogą liczyć na coś słodkiego od dzieci biorących udział w akcji. Ci zaś, którzy łamią przepisy otrzymują … rózgę. Udział dzieciaków w tego typu działaniach profilaktycznych, oprócz elementu edukacyjnego, pobudza część kierowców do refleksji i zdjęcia nogi z gazu. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Zróbmy wszystko, by odbyły się one w radosnej atmosferze, nie zmąconej tragediami spowodowanymi brawurą i brakiem wyobraźni.
Wspomniane działania przeprowadzono w okolicach Szkoły Podstawowej nr 13 oraz w PZOZ przy ulicy Roosevelta 3, w Szkole Podstawowej w Rzejowicach i Kodrębie oraz w 5 placówkach na terenie powiatu opoczyńskiego (Brudzewice, Poświętne, Kraśnica, Wola Załężna, Dzielna). Kolejne akcje tego typu zaplanowano na 13 i 20 grudnia br. Odbędą się one w Gidlach, Szydłowie, Komorowie, Kamieńsku, Włodzimierzowie jak również na terenie powiatu bełchatowskiego.


05-12-2017
To nie był falstart
Wyjątkowo pracowite dni czekają w najbliższym czasie świętego Mikołaja. Już w dniu 5 grudnia był on widziany na terenie szpitala w Bełchatowie. Wspomniana wizyta była elementem akcji profilaktycznej pn. „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym od urodzenia”. W związku z tym najbardziej wyczekiwanemu świętemu towarzyszyli pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz bełchatowscy policjanci. Goście odwiedzili, i co najważniejsze obdarowali, najmłodszych pacjentów na oddziałach pediatrycznym i chirurgii dziecięcej. Otrzymali oni oprócz słodyczy także elementy odblaskowe.

29-11-2017
O bezpieczeństwie w Tomawie
Zajęcia związane z bezpieczeństwem na drogach odbyły się w dniu 29 listopada br. w Gimnazjum w Tomawie. Dotyczyły one głównie zachowań pieszych, rowerzystów, ale również pasażerów. Prelekcję w tym zakresie zaprezentował przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. Słuchaczami byli wszyscy uczniowie wyżej wymienionej placówki. Zwieńczeniem spotkania było wręczenie kamizelek odblaskowych uczestnikom zajęć.

29-11-2017
Wspólna akcja w Moszczenicy
Kolejna akcja „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” miała miejsce w dniu 29 listopada 2017 roku na terenie gminy Moszczenica. Wzięli w niej udział przedstawiciele miejscowego Urzędu Gminy, Komendy Miejskiej Policji, Starostwa Powiatowego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. W trakcie akcji, przeprowadzonej w godzinach wieczornych, mieszkańcy gminy - piesi i rowerzyści - otrzymywali kamizelki i opaski odblaskowe. Myślą przewodnią prowadzonych działań było nie karanie osób łamiących przepisy, lecz zwiększenie ich świadomości oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Akcje typu „Niechronieni” organizowane są głównie w okresie jesienno – zimowym.
Następne przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, WORD w Piotrkowie Trybunalskim planuje na grudzień br. Będą one nosić nazwę „Bezpieczna środa”, a pomoc w ich organizacji zadeklarowały już komendy Policji i placówki oświatowe z terenu działania Ośrodka.


27-11-2017
"Niechronieni" w Radomsku
Kolejna akcja skierowana do niechronionych uczestników ruchu drogowego miała miejsce na terenie powiatu radomszczańskiego w dniu 27 listopada br. Wzięli w niej udział funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Radomsku oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. W trakcie akcji uświadamiano pieszym i rowerzystom konieczność używania elementów odblaskowych w trakcie poruszania się po drogach. Rozdawano również kamizelki i opaski odblaskowe. Pieszy, czy rowerzysta w starciu z rozpędzonym pojazdem nie ma żadnych szans. Dlatego tak istotne jest, by kierowcy widzieli niechronionych uczestników ruchu z odpowiedniej odległości. Dziękujemy za wsparcie i współpracę ekipie NTL – Radomsko.

24-11-2017
Po raz 11 w Zelowie
Już po raz 11 w Domu Kultury w Zelowie odbył się Gminny Konkurs Wiedzy dla przedszkolaków pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak”. Jego organizatorem było w dniu 24 listopada br. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie. Konkurs rozpoczęło wystawienie scenki pt. „Bądź bezpieczny”. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Zelów. Uczestnicy musieli rozwiązać zagadki, zadania w kartach pracy oraz odpowiedzieć na pytania. W konkursie brała też udział widownia. Za prawidłowe odpowiedzi dzieci otrzymywały opaski odblaskowe. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Urzędu Miasta, ZOSP, Policji i WORD w Piotrkowie Trybunalskim, oceniając wiedzę dzieci dotyczącą bezpieczeństwa przyznała następujące miejsca:
I miejsca „Wiewiórkom” z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Zelowie i „Słoneczkom” ze Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie;
II miejsca „Ekoludkom” z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Zelowie, Stokrotkom” ze Szkoły Podstawowej w Kociszewie oraz „Biedronkom” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie;
III miejsca „Wynalazcom” z Przedszkola Edukacyjnego w Zelowie, „Dwójeczkom” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie oraz „Smerfom” ze Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich.
Za udział w konkursie drużyny otrzymały dyplom i książkę, a zawodnicy nagrody ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Try
bunalskim.

20-11-2017
Bezpieczna droga do szkoły
Gmina Poświętne jest beneficjentem programu „Bezpieczna droga do szkoły” finansowanego ze środków MSWiA. W jego ramach w dniu 20 listopada br. w Szkole Podstawowej w Poświętnem przeprowadzono zajęcia na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, z wykorzystaniem fantoma. Prelekcje i pokazy odbywały się przy udziale pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Podsumowanie ministerialnego programu nastąpi na terenie gminy w dniu 14 grudnia 2017 roku.

20-11-2017
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza drugi przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż przyczepy ciężarowej marki AUTOSAN D-46.
pobierz ogłoszenie >>>

15-11-2017
Świecą przykładem
Szkoła Podstawowa w Komorowie realizuje program pod nazwą „Świeć przykładem w Komorowie”. W jego ramach 15 listopada br., przy udziale pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, przeprowadzono cykl zajęć, w trakcie których uczniowie zapoznawali się z przepisami ruchu drogowego, oglądali filmy i prezentacje dotyczące niechronionych uczestników ruchu oraz zasad poruszania się rowerami, motorowerami i quadami po drogach publicznych. Dzieci i młodzież podzielono na 3 grupy wiekowe. Uczniowie klas IV i V mieli możliwość szlifowania swych praktycznych umiejętności w ramach mobilnego miasteczka ruchu drogowego, którym dysponuje WORD. Mamy nadzieję, że całodniowa edukacja zaowocuje wzrostem poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Komorowie i okolicach.

14-11-2017
Rekordowe szkolenie
Aż 97 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym wychowania komunikacyjnego, zorganizowanym w dniach 10 i 14 listopada br. Tematyka dotyczyła m.in. pierwszej pomocy przedmedycznej, metodyki i organizacji wychowania komunikacyjnego w placówkach oświatowych, analizy stanu i zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego, praw i obowiązków pieszego i rowerzysty, nabywania uprawnień do karty rowerowej oraz najnowszych zmian w Kodeksie Drogowym. Organizatorami szkolenia, oprócz gospodarza - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, byli także Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego WŁ w Piotrkowie Trybunalskim. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali stosowne zaświadczenia i certyfikaty, umożliwiające im przygotowanie i egzaminowanie dzieci i młodzieży w zakresie uprawnień do karty rowerowej.

06-11-2017
W Jedlnie bezpieczniej
Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z policjantami, ratownikami medycznymi i żołnierzami Żandarmerii Wojskowej uczestniczyli w dniu 6 listopada 2017 roku, na terenie Szkoły Podstawowej w Jedlnie, w zajęciach dotyczących szeroko pojętych zagadnień związanych z bezpieczeństwem. W trakcie akcji, która odbywała się pod hasłem: "Żyj bezpiecznie" uczniowie wysłuchali m.in. pogadanki związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego (ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku używania elementów odblaskowych), uczestniczyli przy udziale policjantów w akcji "Jabłko- Cytryna" oraz zdobywali praktyczną wiedzę w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie zwieńczyło przedstawienie przygotowane przez uczniów jedlneńskiej placówki.

27-10-2017

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa w Tomaszowie Mazowieckim
40 uczestników reprezentujących 20 szkół z terenu powiatu tomaszowskiego wzięło udział w eliminacjach Konkursu "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa". Poziom rywalizacji, co podkreślali organizatorzy, był bardzo wyrównany. Tym cenniejsze jest więc zwycięstwo reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 12 z Tomaszowa Mazowieckiego, która reprezentować będzie powiat w eliminacjach wojewódzkich. Wśród organizatorów konkursu był również WORD w Piotrkowie Trybunalskim (jeden z fundatorów nagród), którego przedstawiciel był jurorem w części teoretycznej zmagań. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wiedzy, zapału i zaangażowania!

26-10-2017
Wspólnie ze starostwem

Z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców spotkała się jesienna edycja akcji edukacyjnej "Bezpieczne Drogi Powiatowe", organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Radomsku oraz tamtejszą Komendę Powiatową Policji. W czasie jej trwania, przy współudziale przedstawiciela WORD w Piotrkowie Trybunalskim, rozprowadzono setki kamizelek i elementów odblaskowych. Z pewnością będzie to miało pozytywny wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych i rowerzystów. Organizatorom gratulujemy !

25-10-2017

Informacja na temat planu zapisu na egzamin w czasie procesu wymiany pojazdów egzaminacyjnych kat. B w WORD w Piotrkowie Trybunalskim
1. Egzaminy kat. B na pojeździe Citroen C3 planujemy rozpocząć 20 listopada 2017r. Zapisy są już otwarte.
2. W pierwszym okresie planujemy umożliwić wybór marki pojazdu.
3. Ramowy planowany harmonogram dobowy egzaminów przedstawia tabela >>>
4. W okresie możliwości wyboru marki pojazdu egzaminacyjnego mogą wystąpić pewne ograniczenia:
a) w przypadku nierównomiernej realizacji planu dobowego egzaminów, w grupach przypisanych do marki pojazdu może występować przesunięcie godzinowe realizowanych grup egzaminacyjnych,
b) ramowy plan harmonogramu dobowego egzaminów może być korygowany,
c) w przypadku dużej rozbieżności w terminach zapisów na poszczególne marki pojazdu a w szczególności zagrożenia 30 dniowego terminu zapisu na egzamin, możliwość wyboru pojazdu egzaminacyjnego może zostać zawieszona lub odwołana,
d) dla zapisów internetowych na egzamin nie gwarantujemy możliwości wyboru pojazdu egzaminacyjnego.
Zapraszamy do zapoznania się z planszą pojazdu Citroen C3 - pobierz >>>

24-10-2017
Młodzi za kierownicą
24 października 2017 roku radomszczańscy policjanci zorganizowali cykl spotkań w szkołach średnich na terenie Radomska. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło ponad 700 uczniów. Byli to tzw. młodzi kierowcy czyli osoby posiadające prawo jazdy kilka, kilkanaście miesięcy, uczestnicy kursów w szkołach nauki jazdy oraz osoby, które za kilka miesięcy będą mogły ubiegać się o takie uprawnienia. Prelekcję przeprowadził egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz oficer prasowy radomszczańskiej komendy.

23-10-2017

Dzień Bezpieczeństwa w Bogdanowie
23 października br. w Szkole Podstawowej w Bogdanowie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika zorganizował akcję pn. "Dzień Bezpieczeństwa". Przedstawiciel WORD przeprowadził pogadanki związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego połączone z prezentacjami medialnymi dla wszystkich uczestników. Uczniowie brali również udział w pokazach pierwszej pomocy przedmedycznej, praktycznej prezentacji zestawów daktyloskopijnych i innego sprzętu używanego w codziennej pracy funkcjonariuszy policji.

19-10-2017

Spotkanie w sprawie BRD
W dniu dzisiejszym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim gościł przedstawicieli Wydziałów Ruchu Drogowego Komend Powiatowych Policji w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim oraz Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie działania WORD oraz określenie zakresu wspólnych działań w tym temacie na rok 2018. Obecni jako priorytet uznali aktywizację jak największej liczby środowisk w kwestii poprawy stanu BRD, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Kolejne, robocze spotkanie zaplanowano na początek przyszłego roku.

19-10-2017

Kandydaci na egzamin na prawo jazdy kat. AM,A1,A2,A
W związku z przewidywanymi zimowymi warunkami atmosferycznymi WORD w Piotrkowie Trybunalskim będzie planował i przyjmował zapisy na egzaminy praktyczne kat. AM,A1,A2,A do dnia 24.11.2017r. (włącznie). Po tym terminie w przypadku braku korzystnych warunków atmosferycznych egzaminy praktyczne kat. AM,A1,A2,A będą mogły być organizowane po uprzednim kontakcie telefonicznym kandydata na egzamin z WORD w dniu poprzedzającym lub w danym dniu rano w godz. 7:30-8:15. WORD w Piotrkowie Trybunalskim planuje wznowić po sezonie zimowym egzaminy praktyczne kat. AM,A1,A2,A od dnia 26.03.2018r.

17-10-2017

Egzamin na kartę rowerową w Gorzkowicach
Ponad 70 osób wzięło udział w dzisiejszym egzaminie na kartę rowerową organizowanym przez Szkołę Podstawową w Gorzkowicach wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. Przedstawiciel WORD sprawdzał zarówno umiejętności jazdy rowerem młodych cyklistów jak i wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego, niezbędną podczas kierowania jednośladem. Serdecznie gratulujemy nowym posiadaczom kart rowerowych.

16-10-2017

Wola Kamocka - w trosce o bezpieczeństwo
Dnia 16 października 2017 r. przedstawiciel WORD w Piotrkowie Trybunalskim odwiedził Szkołę Podstawową w Woli Kamockiej przeprowadzając pogadanki związane z bezpiecznym poruszaniem się po drogach dzieci i młodzieży. Szczególnie w okresie jesienno – zimowym apelujemy do wszystkich o noszenie elementów odblaskowych, posiadanie prawidłowego oświetlenia przy rowerze i przede wszystkim przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Wszyscy uczniowie otrzymali odblaskowe gadżety lub komiksy o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.Archiwum aktualności

Copyright (c) 2009-2017 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim